نرم افزار حسابداری پیشران

نرم افزار حسابداری پیشران ؛ محصول تولیدی گروه نرم افزاری سپینا، بسته های نرم افزاری تولیدی، خدماتی و بازرگانی آماده برای پاسخگویی به نیاز شرکت های متوسط و کوچک و درحال رشد طراحی و به بازار عرضه شده اند. این نرم افزارها با تحلیل و معماری بانک اطلاعاتی MS.SQL Server توسط تحلیل گران مالی و مهندسین مجرب و متخصص شرکت سپینا برای استفاده در صنایع مختلف با خصوصیت کاربری آسان و ساده تولید شده اند تا کاربران بتوانند امور جاری را با خیالی آسوده انجام دهند.

شیرازوند

شیرازوند یک زیرساخت ارتباطی ارائه خدمات در بستر آنلاین به بهره برادان آن که شهروندان شیراز و استان فارس درنظر گرفته شده است. استفاده از سامانه نوین ارائه خدمات آنلاین شیراز وند دستاوردهای متنوعی برای بهره برداران به همراه دارد که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد. با درنظر ادامه مطلب…

سامانه سلامت همراه

در تمامی جوامع پیشرفته ، شاخص بهداشت و خدمات پزشکی به عنوان مهمترین ویژگیهای مدیریت کارآمد جامعه تلقی میگردد . با توجه به این موضوع تمامی دولتمردان در جوامع پیشرفته فارغ از بینش حزبی و سیاسی خود همواره تلاش میکنند که در راستای ارتقا سلامت جامعه و گسترش خدمات پزشکی ادامه مطلب…