شبکه های رادیویی ترانک اختصاصی

بر اساس ماده ۱ “قانون بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای (آماتوری)” و ماده ۳ آیین نامه اجرایی آن برای دایرکردن هر ایستگاه رادیویی، اخذ پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی الزامی است. لذا متقاضیان برپایی شبکه رادیویی ترانک اختصاصی می توانند نسبت به ارائه درخواست جهت اخذ این پروانه اقدام نمایند.

* سیستم رادیویی ترانک، اشتراک تعداد اندکی کانال رادیویی، جهت ارتباط بین تعداد زیادی از کاربران می باشد. به همین ترتیب چندین کانال برای تعداد زیادی از کاربران اختصاص داده می شود و قسمت کنترل مرکزی با تخصیص کانالها به کاربران متقاضی، شبکه را طوری کنترل می نماید که از تمام کانالها به طور مساوی و مداوم استفاده شود و از این طریق بالاترین بهره وری ممکن از باند فرکانسی به دست می آید. در این شبکه هیچ کدام از کانالها به طور اختصاصی و دائمی به یک گروه از کاربران اختصاص نمی یابد، بلکه تمام کانالهای موجود به صورت موقت میان تمام گروههای کاربری موجود به اشتراک گذاشته خواهد شد.

سرویس متحرک خشکی باند VHF
بر اساس ماده ۱ “قانون بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای (آماتوری)” و ماده ۳ آیین نامه اجرایی آن برای دایرکردن هر ایستگاه رادیویی، اخذ پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی الزامی است. لذا متقاضیان برپایی شبکه رادیویی جهت استفاده از دستگاه های بی سیم شامل: ایستگاه های ثابت و تکرارکننده، بی سیمهای متحرک خودرویی و دستی به منظور تامین نیاز ارتباطی لحظه ای در مشاغلی که نبود این ارتباط می تواند منجر به ضرر و زیان جانی و یا مالی گسترده شود یا وجود ارتباط رادیویی لحظه ای جزو ضرورت های آن شغل محسوب شود و یا هیچگونه امکانات مخابراتی در منطقه مورد نظر جهت تامین نیاز ارتباطی مورد نظر وجود نداشته باشد، مانند: فوریت های پزشکی، امدادرسانی، سازمان های آتش نشانی و خدمات ایمنی، بیمارستان ها، دانشگاه ها، کارخانجات تولیدی، پالایشگاه ها، پتروشیمی ها، معادن، تاکسی بی سیم ها و … می توانند نسبت به ارائه درخواست جهت اخذ این پروانه اقدام نمایند.
مطابق تعریف ارائه شده در کتاب جدول ملی تخصیص فرکانس امواج رادیویی جمهوری اسلامی ایران، سرویس متحرک (mobile service) عبارت از یک سرویس ارتباط رادیویی بین ایستگاه‌های متحرک و خشکی یا بین ایستگاه‌های متحرک می باشد. همچنین سرویس متحرک خشکی (land mobile service) یک سرویس متحرک بین ایستگاه‌های پایه ثابت و ایستگاه‌های متحرک خشکی، یا بین ایستگاه‌های متحرک خشکی است.
بهره برداری از شبکه های نقطه به نقطه
بر اساس ماده ۱ “قانون بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای (آماتوری)” و ماده ۳ آیین نامه اجرایی آن برای دایرکردن هر ایستگاه رادیویی، اخذ پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی الزامی است. لذا متقاضیان برپایی شبکه رادیویی در سرویس ثابت برای کاربردهایی مانند لینک های رادیویی مایکروویو (به منظور انتقال داده در مناطقی که امکان دریافت سرویس از طریق سایر بسترهای مخابراتی ایجاد شده توسط اپراتورها وجود نداشته باشد) و یا تله متری (به منظور ایجاد شبکه های کنترلی و یا جمع آوری داده در اموری همچون آب، برق، نفت و گاز و …) می توانند نسبت به ارائه درخواست جهت اخذ این پروانه اقدام نمایند.