نیاک پردازشگر، با بهره­‌گیری از سرویس­‌های متنوع و با در اختیار داشتن کادر فنی مجرب و پشتیبانی موثر و همیشگی از خدمات ارایه شده و سال‌ها تجربه در نحوه نظارت بر خدمات اینترنت ارائه شده به کاربران خانگی و سازمان­‌ها و شرکت­‌های مختلف، برای توسعه­‌ی دامنه‌­ی ارایه خدمات اینترنت پرسرعت خدمات تکمیلی  ارایه خدمات ویژه برج‌­ها و مجتمع­‌ها را نیز در دستور کار خود قرار داده است.

نیاک پردازشگر با راه­‌اندازی موفق سرویس برای مجتمع­‌های مسکونی، تجاری و اداری در نظر دارد تا در بسیاری از برج‌­ها و مجتع­‌های مسکونی، تجاری و اداری که به دلیل وجود ساختار فیبر نوری خطوط تلفن، امکان دریافت سرویس اینترنت پرسرعت از طریق روش‌­های معمول وجود ندارند و به‌دلیل محدودیت فضای اختصاصی مراکز مخابراتی برای نصب تجهیزات مورد نیاز ارایه سرویس، ممکن است پس از مدتی برای اختصاص سرویس به متقاضیان با کمبود پورت مخابراتی خالی در مراکز روبه‌رو ‌شودبا استفاده از راهکارهای جای‌گزین در برج‌ها و مجتمع‌های تجاری، اداری و مسکونی ارایه خدمات اختصاصی  ویژه به این مجتمع‌ها را در دستور کار خود قراردهد.

نیاک برای بررسی امکان دید مستقیم مجتمع متقاضی با یکی از سایت‌های شرکت های دارنده پروانه ارتباطات ثابت در سطح شهر، کارشناسان خود را به محل مورد نظر می‌فرستد و پس از انجام امکان‌سنجی و نصب تجهیزات مورد نظر در محل مجتمع متقاضی، امکان اتصال پرسرعت مشترک به یکی از سایت‌های مجاز فراهم خواهدشد. سپس با ایجاد فضایی مشابه یک مرکز مخابراتی در داخل مجتمع پهنای باند دریافت شده، از طریق خط تلفن به هر یک از واحدهای متقاضی خدمات اختصاص داده خواهدشد.

این سروی می تواند برای گروه های مختلف و متعددی استفاده شود. از آن جمله می توان به گروه های زیر اشاره کرد:

مجتمع های اداری

مجتمع های تجاری

مجتمع های مسکونی

پارکها و مراکز رشد