بررسی عملکرد کسب و کارهای نوظهور و نیز قدیمی و در زمینه های مختلف کسب و کار و  آمایش عملکرد این کسب و کارها، سبب شد تا معضلات بیشتر این کسب و کارها در عدم اطلاع نسبت به برخی پارامترها دسته بندی شوند.

نتایج بررسی های انجام شده در دیدار نوروزی که با مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس در تاریخ 20 فروردین ماه 1398 برگزار شد به استحضار ایشان رسید و بمنظور استفاده صحیح از تحلیل و بررسیهای انجام شده و مقابله با معضلات شناسایی شده بنابر پیشنهاد تسلیمی خدمت آن مدیرکل محترم، تصمیم برآن شد تا در سمینارهایی که طی نیمه دوم اردیبهشت ماه انجام خواهند پذیرفت سرفصل های زیر مورد بررسی و آموزش متقاضیان قرارگیرند.