سامانه نرم افزاری طبیباتو​

در تمامی جوامع پیشرفته ، شاخص بهداشت و خدمات پزشکی به عنوان مهمترین ویژگیهای مدیریت کارآمد جامعه تلقی میگردد . با توجه به این موضوع تمامی دولتمردان در جوامع پیشرفته فارغ از بینش حزبی و سیاسی خود همواره تلاش میکنند که در راستای ارتقا سلامت جامعه و گسترش خدمات پزشکی بهترین عملکرد را از خود بجای گذارند . از طرف دیگر همواره ایجاد و گسترش مستمر شبکه خدمات پزشکی و مهیا کردن دسترسی آسان ، سریع و عادلانه تمام اقشار جامعه به این خدمات با موانع متعددی همراه بوده است . از مهمترین این موانع که  ارتباط مستقیم با رشد جمعیت و توسعه شهری دارد ، وجود بعد فاصله بین مراکز جمعیتی و مراکز ارائه دهنده خدمات پزشکی می باشد که دسترسی ساده و راحت نیازمندان خدمات پزشکی را به مراکز درمانی مجهز ، پزشکان و ارائه  دهندگان خدمات پزشکی با چالش روبرو کرده و می کند . در راستای دسترسی آسان و سریع شهروندان به مراکز ارائه دهنده خدمات پزشکی شامل درمانگاهها ، بیمارستانها ، کلینیکها ، مطبهای پزشکان ، داروخانه ها ، مراکز خدمات پاراکلینیکی ، خدمات اورژانس ، مشاوران تغذیه و امثالهم شرکت نیاک با استفاده از امکانات و ابزارهای  مخابراتی ، الکترونیکی و سیستمهای هوشمند موجود سامانه ای را طراحی کرده است که دسترسی به این مهم را امکانپذیر نموده است .

بعد از بیش از یکسال تلاش و فعالیت تیم های نرم افزاری و مدیریتی به منظور طراحی و ساخت سامانه طبیباتو این سامانه به همت مرکز رشد علوم پزشکی شیراز و شرکت نیاک پردازشگر در تاریخ اول و دوم اسفند ماه سال ۱۳۹۷، این سامانه در نمایشگاه جانبی کنگره سلامت رونمایی گردید.

منبع: www.dastaviz.ir