استقرار طبیباتو در کارخانه نوآوری شیراز

نیاک پردازشگر با هدف رشد و رونمایی واقعی از طبیباتو با قدرت برای کمک و یاری به هموطنان و هم نوعان خود درسالی که با بیماری کرونا شروع شد عزم آن نموده است تا با توجه به فعال بودن سمانه طبیباتو و پاسخ خوب دوره تست سامانه وارد مرحله اصلی ساخت و استفاده آن نماید و بدین منظور طی اقداماتی متفاوت سال جدی را پرقدرت آغاز نموده است.

نیاک پردازشگرطی مذاکرات انجام شده با کارخانه نوآوری شیراز این فرصت را غنیمت شمرد تا برای رونمایی از سامانه طبیباتو و مشارکت در یاری هموطنان خود در سایه حمایت هایی که از تولید ملی و ایده های نو شده است از فضا و امکانات ایجاد شده توسط کارخانه نوآوری شیراز استفاده نماید. لذا از انتهای اردیبهشت 98 در این کارخانه رسما مشغول به ارائه خدمت شد. 

درخصوص اطلاع رسانی چگونگی تولید سامانه و مرحله اصلی ساخت آن بزودی پس از تولید نسخه نهایی شده آن دیگر اطلاع رسانی ها صورت خواهد گرفت.

تفاهم نامه ایجاد و راه اندازی کارخانه نوآوری شیراز طی سندی به منظور توسعه زیست بوم فناوری اطلاعات فی مابین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، استانداری فارس، گروه سرمایه گذاری عطار ،کارخانجات مخابراتی ایران و پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت ICT راه اندازی شده است که به موجب مفاد این سند ، آینده ای روشن در انتظار صاحبان ایده و جوانان استان فارس، کشور و منطقه می باشد.
استعدادها و ظرفیت های بومی استان در جهت رشد و توسعه اکوسیستم کارآفرینی و استارت آپی را پاس میداریم.

با تقویت برخورد فعالانه در جستجو و تشخیص مسئله‌ها، مشکلات و فرصت‌ها، استفاده از منطق و مهارت قضاوت در جمع آوری و تحلیل اطلاعات و جستجو و خلق راهکارها، مقایسه‌ی راهکارهای مختلف و انتخاب بهترین شیوه برای مواجهه با یک مسئله میتوان مهارت حل مسئله خو را افزایش داد.