نیاک پردازشگر با سابقه‌‏ای طولانی در ایجاد و راه اندازی زیر ساخت‏های گوناگون، طراحی و اجرای شبکه ‏های ارتباطات رادیویی و فیبر و با تکیه به توان دانشی را در اختیار دارد علاوه بر استفاده از تخصص خود در اجرای پروژه های جدید بخش زیادی از دانش خود را در اختیار متقاضیان استفاده از این دانش قراردهد بدین منظور اقدام به آموزش های زیر نموده که امکان برگزاری دوره ها برای موسسات و شرکت ها در امکان آنها میسر می باشد.